Manhattan Escorts NYC Escorts

ANEL y la Agencia de Desarrollo de Sakana juntos para potenciar las empresas de Economía Social

13. junio 2017 | Por | Categoria: Noticias
CompártenosEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Facebook

firmasakanahoy[2] copia

ANEL y la Agencia de Desarrollo de Sakana trabajarán conjuntamente para poner en marcha medidas que contribuyan a la creación y mantenimiento del empleo a través de fórmulas de Economía Social en esta comarca, según el convenio que han suscrito hoy ambas entidades.

En la firma del convenio, que ha tenido lugar en Lakuntza, han intervenido Aitor Karasatorre, Presidente de la Agencia de Desarrollo de Sakana e Ignacio Ugalde, Presidente de ANEL.

Ignacio Ugalde destacó que una de las líneas estratégicas de ANEL es potenciar la cooperación con agentes locales, como forma de “contribuir juntos a un desarrollo más sostenible y territorialmente equilibrado”. En concreto, el acuerdo busca proporcionar herramientas y capacitar a las personas para la creación de cooperativas y sociedades laborales, con el objetivo “de crear empleo estable y de calidad y dinamizar el tejido empresarial de esta comarca”.

La Agencia de Desarrollo de Sakana considera necesaria la promoción de la Economía Social para la creación y mantenimiento de empleo en la comarca. Como apuntan desde esta entidad “La creación de empleo sostenible es el principal objetivo del Plan Estratégico de Sakana, y durante la crisis la Economía Social ha demostrado ser un modelo muy eficaz para la creación y mantenimiento de empleos ligados al territorio. Por ello, creemos que las entidades asociativas de la Economía Social son un aliado estratégico para la consecución de objetivos compartidos dentro del Plan Estratégico de Sakana”.

Entre las medidas que se plantean, ANEL se compromete a organizar reuniones informativas sobre el modelo de empresa de Economía Social, sobre emprendimiento y creación de cooperativas y sociedades laborales. Estarán dirigidas a emprendedores, técnicos municipales, asesores, entidades financieras y otros agentes locales. También asesorará a los emprendedores de la comarca de forma individual o grupal.Además se ofrecerá la participación en acciones formativas del Plan de Economía Social y del Programa Liderazgo Participativo de ANEL.

Por su parte la Agencia de Desarrollo de la Sakana aportará su conocimiento sobre la situación económica de la comarca, los recursos y las necesidades específicas del entorno, informará a los agentes locales y facilitará un espacio de trabajo y los medios materiales necesarios.

Así mismo realizará acciones de sensibilización e información sobre emprendimiento y Economía Social. Otro aspecto destacado es que contribuirá a la identificación, dinamización y desarrollo de proyectos de Economía Social con actores locales.

ANEL eta Sakanako Garapen Agentzia lankidetzan arituko dira ibarrean ekonomia sozialeko enpresak bultzatzeko

WhatsApp Image 2017-06-13 at 10.41.23

Gaur ANELek eta Sakanako Garapen Agentziak izenpetu duten hitzarmenari jarraikiz, bi erakundeek ekonomia sozialeko ekimenak landuko dituzte elkarrekin ibarrean enplegua sortu eta hari eusteko.

Aitor Karasatorre Sakanako Garapen Agentziako lehendakariak eta Ignacio Ugalde ANELeko lehendakariak sinatu dute hitzarmena, Lakuntzan.

Ignacio Ugaldek azpimarratu du ANELen ildo estrategikoetako bat dela tokiko eragileekiko lankidetza bultzatzea, guztion artean “garapen jasangarriagoa eta lurraldeari dagokionez orekatutagoa” lortzeko. Hitzarmenaren helburua da, zehazki, tresnak ematea eta pertsonak gaitzea kooperatibak eta lan-sozietateak sortzeko, “enplegu iraunkorra eta kalitatezkoa sortu eta ibarreko enpresa-ehuna dinamizatze aldera”.

Sakanako Garapen Agentziak beharrezkotzat jotzen du ekonomia soziala bultzatzea ibarrean enplegua sortu eta hari eusteko: “Enplegu jasangarria sortzea da Sakanako Plan Estrategikoaren helburu nagusia, eta krisian, ekonomia sozialak erakutsi du oso eredu eraginkorra dela lurraldeari lotutako enpleguak sortu eta haiei eusteko. Horregatik, sendo uste dugu ekonomia sozialeko elkarteak aliatu estrategikoak direla Sakanako Plan Estrategikoarekin partekatutako helburuak lortzeko”.

Hitzarmenean aurreikusitako ekintzen artean, ANELek hainbat bilera antolatuko ditu gai hauei buruzko informazioa emateko:  ekonomia sozialeko enpresa-eredua, ekintzailetza eta kooperatiba eta lan-sozietateen sorrera.   Bilera horiek ekintzaileei, udal teknikariei, aholkulariei, finantza-erakundeei eta tokiko beste hainbat eragileri zuzenduta daude.  Era berean, aholku emango die ibarreko ekintzaileei, banaka nahiz taldeka.

Bestalde, ANEL Ekintzaileen Kooperatibako kide izan daitezke enpresa abian jarri aurretik euren negozio-eredua modu errealean testatu nahi duten pertsonak.  Ekimen berritzaile horrek, halaber, aukera emango die kooperatibismoaren egunerokoa ezagutzeko eta enpresa-kudeaketan gaitzeko.

Horretaz gain, Ekonomia Sozialeko Planean eta ANELen Partaidetza Lidergo Programan parte hartzeko aukera eskainiko da.

Sakanako Garapen Agentziak, bere aldetik, eskualdeko egoera ekonomikoaren eta baliabide nahiz behar espezifikoen inguruko ezagutza partekatzeaz gain tokiko eragileei informazioa emango die. Bestalde, ANELek aipatutako ekintzak aurrera ateratzeko, Garapen Agentziak haien esku jarriko ditu lan egiteko gune bat eta beharrezko materialak.

Era berean, Garapen Agentziak ekintzailetza eta ekonomia sozialaren gaineko sentsibilizazio nahiz informazio jarduerak egingo ditu.  Aipatzekoa bestalde, bertako aktoreekin batera ekonomia sozialeko proiektuak identifikatu, dinamizatu eta garatzeko laguntza eskainiko duela Garapen Agentziak.

Comments are closed.